We sell the siguentes products


- Primary Aluminium ingots

- Secondary aluminium ingots

- Steel deoxidizer hemispheres

- 500 Kg aluminium ingots

- Pyramidal trunk of aluminium